Photo by Laura Davidson on Unsplash

משרדי לוויין – הטרנד של 2021?

במציאות החדשה שנכפתה עלינו עם בואו של וירוס הקורונה וטרם החיסון המבוקש, רוב החברות הבין-לאומיות סגרו את משרדיהן הפיזיים, בין אם זמנית או לצמיתות. היתרונות והחסרונות לכך די ברורים, למשל: עובדים שעד היום היו רגילים לפקקים, רכבות עמוסות וימי גשם עם הצפות גילו מיידית כיצד מתווספות לחייהם בין 1-3שעות בממוצע כל יום. כמו כן, מחקרים רבים מראים שרמת התפוקה האישית עלתה פלאים והמודל שעמד למבחן הגדול – נחל הצלחה.

אך לא תמיד כך הדבר, מכיוון שעובדים היו רגילים ל"שיחות מסדרון", הפסקות קפה והפריה מקצועית שעתה חסרה להם ולארגונים שלהם. ויש גם את המגוייסים החדשים שמרגע הצטרפותם לחברה ועד לרגע זהלא ראו את המשרד. בנוסף, לא לכל אדם נוח לעבוד במקום מגוריו (בן/בת זוג שעובדת גם כן, רעש, תנאים פיזיים וכו')

אי לכך, יש לנקוט בגישה שונה, שמנפצת את הדיכוטומיה הקיימת שלמקום מגורים או משרד ולהוסיף למשוואה "משרד לוויין".
משרד לוויין הינה קב‎וצה קטנה של משרדים וחדרי ישיבות או חלל משותף אשר ממוקמים באזורים שונים של הארץ ומאפשרים לעובדים גישה למשרד מקומי על מנת לנהל פגישות מרובות משתתפים פנים מול פנים, וירטואליות, ואף שולחנות לעבודה שוטפת- עם כלל שירותי המשרד (קפה, נקיון, אוכל קל וכו') ועל ידי כך משרד לוויין שומר על היתרונות של עבודה מהמקום מגורים- הטוב משני העולמות.

יש להוסיף כי ‎מודל זה משתלב היטב עם חללי העבודה המשותפים שהוקמו ברחבי הארץ "כפטריות לאחר הגשם" וחברות בינלאומיות יכולות לשריין שטח שם, או לשכור עצמאית מחברות נדל"ן מניב.