עדכון לפוסט: "פירוט תלונות על כלל הסוכנים והסוכנויות בענף הפנסיוני" מאוקטובר 2014

הצעת חוק המאפשרת לכל חוסך פנסיוני לבחור את מנהל ההסדר הפנסיוני שלו בצורה חופשית הוגשה עוד ב-2012, ועומדת לפני קריאה שניה ושלישית, תחת חוק ההסדרים.

כאמור בפוסט מאוקטובר 2014, באוגוסט אשתקד פניתי אל משרד האוצר, על מנת לאפשר לחוסך הפנסיוני לקבל נתונים על סוכנויות הביטוח בדומה לנתונים המפורסמים מדי שנה על חברות הביטוח, מכיוון שעד היום בדו״ח השנתי של הממונה על שוק ההון והביטוח מפורסם אך ורק הדירוג והפירוט לגבי חברות הביטוח ולא על סוכנויות הביטוח.

הסיבה לפנייתי הישירה הינה פשוטה – כל שנה, בכלי התקשורת, במסגרת דו"ח הממונה על שוק ההון, מפרסם האוצר את מדרג חברות הביטוח המתבסס על טיפול תלונות לקוחות שהוגשו ביחידה לפניות הציבור.
אבל מדוע לא על הסוכנויות?

בדו"ח פעילות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ניתן לראות את סיכום הנתונים באשר לפניות ותלונות הציבור, כך שציון מדרג גבוה מלמד על היקף גדול יותר של תלונות שהתבררו כמוצדקות כשהמדרג מחושב ביחס להיקפי הפעילות של החברות בכל תחום מתחומי הביטוח.

יחד עם זאת, באתר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון היה כתוב בעבר (משום מה הוסר בנתיים…):

תפקידיה העיקריים של היחידה לפניות הציבור הם:

  • בירור תלונות מהציבור על חברות הביטוח, סוכני ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל
  • הגברת האכיפה על הגופים המפוקחים וגיבוש מדיניות פיקוח על הביטוח ביחסים שבין הצרכן הפיננסי לגוף המפוקח
  • הגברת המודעות של הציבור למיצוי זכויותיו

נתונים סטטיסטיים על פעילות היחידה אפשר למצוא בדו"ח השנתי של הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון.

 

כאמור, כאשר ממלאים את הפניה, בשדה הזנת "שם הגורם עליו מוגשת התלונה" ניתן להזין סוכן פנסיוני – דבר אשר גורם לי להאמין שהמידע קיים ועל כן ניתן לבקש את חשיפתו.

בחלוף מספר חודשים קיבלתי סירוב לפנייתי לחשוף מידע זה. להלן סירוב משרד האוצר:

1

נימוקי הדחיה:

2

 

על כן עולות השאלות,כיצד נדע איזה הוא הסוכן הטוב עבורנו?  איזה סוכן קיבל הרבה תלונות (ביחס לגודל הסוכנות)? או תלונה אחת משמעותית?
כרגע, לא נדע זאת, ונאלץ לבחור מנהל הסדר פנסיוני על פי המלצה מחבר, התנסות עבר או ברירת המחדל של המעסיק.